wp93d5ad43.png
wp254f9d48.png
wp8de01b93.png
wp0c545b52.png
wp681a8103.png
wp9dac00e4.png
wp3cecf791.png
wp62746ede.png
wp5e0b5dde.png

Wilders

Waargebeurd

Vrienden-Rijmen
Tegeltjes
Romanti

Vandaag

wp3c640b65.png
Reuze-Rijmen
Religie
Potpourri
Ouderen
Limericks
Politiek
wpfde1f1f4.png
Kinderen
Goed Nieuws
Gedichten
Foei
Draadjes
Beestjes
Fratsen
Glimlach
Contact
Home
wpfd24fcfb.png
wp0e78e71e.png
wpfd24fcfb.png
wpfd24fcfb.png
wp23089858.png
wp3b360457.png
wpfdc2d535.png
wpfd24fcfb.png
wpfdc2d535.png
wp577a0a85.png
wp26e67d60.png
wpfd24fcfb.png
wpfdc2d535.png
wpfd24fcfb.png
wpfdc2d535.png
wpfdc2d535.png
wpfdc2d535.png
wp56088f55.png
wpfdc2d535.png
wpfdc2d535.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp04e9dd38.png
wp9bb3b5fd.png
wp4fe78b19.png

wat een blamage toch die Wilders in de zaal

we kunnen ons haast niet meer netjes uiten

hij  zóveel grover dan ons fijne vakjargon

 

naar ‘t gemalen poppenkakje kunnen we straks fluiten

daar hij steeds met ‘t eenvoudig Hollandse begon

en dàt is  iets wat wij  zo graag vergaten !

 

zit er misschien een dokter op ’t balkon

die deze man opnieuw helpt leren praten ?

want WIJ staan voor de bühne steeds voor paal…

 

en Nederland bedenkt bij ’t zien en horen

wie blaast er hier nu vreemder van de toren…

 

maar Wilders heeft weer fijntjes laten weten :

die stem van ’t Volk ben IK nog niet vergeten !

 

J. 22-9-’11..

de PVV-ers zijn er zoetjesaan wel klaar mee

met beide heren Pauw en Witteman

die ijverig doorgaan met hun Wildershaat te zaaien

 

daarom deed Geert dit tweespan in de ban

hij laat zich door dit stel geen oor aan-naaien

tja...dat is dan wat tegen ’t zere beentje

 

hij laat club Links gewoon geen koning kraaien

die Wilders toch…dat flikt ‘ie in z’n eentje

geen mens wil haast nog met dat span in zee…

 

dus vilein glimlachend laten nu beide heren

’n paar “getrouwen” maar steeds omstandig fulmineren !

 

 

J. 25-10-’11..

 

wp151be503.png
wp162242d2.png
wp5c275348.png
wp77cb057d.png
wpfb459dc8.png
wpbbd9a88d.png
wp6daab0b3.png
wpc847c28c.png
wp5d2e2724.png
wp2223eb33.png
wp3f326b73.png
wpdeb0952f.png
wp8fcaaaa6.png
wp73186ead.png
wp11832ba6.png
wp5b2d102d_0f.jpg

Leuk hé...?

 

ons rijmelwerk lijkt wat te groeien

zonder ons merkbaar te vermoeien

het schijnt nu zélfs al zo te wezen

dat ’n enkeling het wil gaan lézen...... Wow...                                 Jasterke

 

Jasterke.

wpfa5453e5.png

Het Vrije Woord :   Niemand moet  het willen horen... iedereen màg het willen zeggen !

werp hier ’n blik op de diepste geheimels,

de vreemdste gedichten, de kreupelste rijmels

en uw ontsnappende  glimlach vervult al de wens

van een blij en tevreden Rijmeldicht-minnend mens...

 

wpc8c78d8d.png

stimulans...

 

“a fact of live” achten velen die terreur

waarmee we niet hysterisch moeten omgaan

we moeten nu toch ook eens gaan beseffen

 

dat er steeds vaker stoppen zullen doorslaan

in onze wedloop naar het “ons verheffen”

verrijkt door ‘t religieuze “zeker weten”

 

dat elke “vijand” met geweld zal treffen

1 maat hanteert om ieder mee te meten

met angst als “stimulans” achter de deur

 

“a fact of live” zoals die scholen vissen

bij gratie voortbestaand, daar ze elke rede missen

 

J.( 3 jan.2010).

 

wp790d83ca.jpg
wpc1f2e4b5.png
wp3004d826.png
wp5a430c39.png
wpb7c0b240.png
wp0d49f950.png
wp14cb06ec.png
wpe22e4e21.png
wpc63e096b.png
wpcd72498a.png
wp3708d721.png
wpd509594d.png
wp9a11520c.png

Waar Vrij zijn tot gebonden leidt

Wet- en Rechtmatigheid verzwegen

daar raakt ‘n Volk haar mildheid kwijt

en komt Gezag haar meerdere tegen...

 

Aan  DG

 

J.11 april ‘10..

wp3720a292_0f.jpg
wpa54af3d5.png
wp7db39f5f.png
wp3aaa4a4c.png
wp03458619.png
wp2315a51a.png
wp345d765f.png
wpe00fd0de.png
wpb1cee5a4.png
wp6355c059.png

WikiLeaks

 

’t is nu....al lijkt de vergelijking wellicht kreupel...

’t is nu het Volk...tegen de rest van het gepeupel !

 

J.7-12-’10..

wp40ad5cf3.png
wpe18193bb.png
wpdb6767f3_0f.jpg
wp168d3f1c.png

Uw ja zij ja…uw nee zij nee

heeft men mij vroeg geleerd

en‘ k was daar steeds tevreden mee

dat bleek niet zo verkeerd…

 

dat ja dus ja…dat nee dus nee

maar niet té snel gekreten,  want

wie denkt voor 1, maar praat voor 2

kan het al snel vergeten…

die wordt als minkukel herkend

oogst daardoor nooit respect

omdat hij steeds de steven wendt

wat elk vertrouwen nékt…

 

ons ja dus ja…ons nee dus nee

dan verliezen we het minst

we zijn er 1, téllen voor 2

en dàt…is pure winst !

 

J. 6-10-’11..

wp0a201cef.png

Nou, voor Jongerius zijn dus de kaarten wel geschud

zij zal haar pijp aan Maarten moeten geven

of hoe die nieuwe Vakbonds-bons ook heet

 

ze heeft gefaald in ’t wezenlijk Vakbonds-streven

wat triest, als men z’n taak-opdracht vergeet

en verstrikt raakt in het web der potentaten

 

alles voor niets…wat men gedreven deed

na zoveel inzet…zóvel uren praten

de échte winstkans toch nog onbenut !

 

Nu hoort dit bij de risico’s van ’t leven, want

wie Leiding néémt zal die ook moeten géven,

 

maar wat mij bij dit voorbeeld ‘t meest frustreert

zijzélf heeft nóg heel duidelijk niets geleerd....

 

J. 21-9-’11..

wpb1c0d19a.png

Mijn naam is Wolfsen en ik barst van de papieren

m’n kennis is ronduit fenominaal

dus kan ik op veel nevenfuncties bogen

 

én er zijn te weinig dokters in de zaal

dus heb ‘k de goegemeente tergend vaak belogen

want ‘k ben heel slim van alle markten thuis

 

bij “Recht” staat mij iets heel speciaals voor ogen

dus met integriteit blijk ik gewoon niet pluis

dat amtsjubileum zal ‘k hier wel niet vieren…

 

daarvoor is er téveel nu gepasseerd

DIE kennis wordt me op de valreep nog geleerd !

 

 

J. 10-9-’11..

wp143a05af.png

Waar de leeuw nog in z’n hempie staat

is het voor inkeer niet telaat,

maar waar men hem ten grave droeg

kwam die helaas niet vroeg genoeg…

 

J. 10-9-’11..

 

 

 

Er wordt gelekt, er wordt gelekt…het staat op Internet

Dus het Gezag verkeert in grote consternatie...

dat WikiLeaks kan geen geheim bewaren

 

een dreigingswolk hangt boven onze Natie

door JP’s bélnummer doldriest te openbaren

en ook de Koningin hangt aan de grote klok

 

Waar bleef de tijd dat er geheimen waren

en onze centen veilig in die sok !

Big Brother wordt zó in z’n hemd gezet...

 

en ‘t plebs wordt onweerhoudbaar telkens wijzer

als bij die kleren ooit…jeweetwel van die Keizer !

 

J. 3-9-’11..

 

wp872ac4d6.png
wpf13acdf1.png

Bedenk toch mensen dat voor dwergen

als wij…zijn zandheuvels al bergen

dus maak u alstublieft geen zorgen

onze”berg” bedwingen we dus morgen

en op de top beland beseft u pas

dat ’t nog niet eens ‘n molshoop was…

 

J. 2-9-’11..

 

wp6837089b.png

Wij…de elite…moeten op de barricaden

dat morrend plebs nu onze kennis laten zien

eendrachtig onze bul als knots gebruiken

 

en de studenten zelfs bewapenen misschien

laat ‘t gepeupel maar eens onze poepjes ruiken

en beseffen dat het zich moet laten leiden

 

vang het in onze grote kennisfuiken

voordat het populisme zich méér uit zal breiden

de toekomst vraagt om Onze Leidersdaden…  

 

 

besef toch dat hier nogal wat aan schort man:

Professor Meester  S.C.J.J. Kortmann,

 

J. 2-9-’11..

 

 

http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/08/ Elite-neemt-wapens-op-tegen-Wilders

 

O mooie Haagse Prinsjesdag

toon ons uw blij gezicht

Uw slaafse onderwerpingslach

doe de kazerne’s dicht

 

open nu Grens en Luchtvaartsluis

zet àlle deuren wijd

het Volk geeft immers toch niet thuis

in haar naïviteit

 

gebruik de Macht nog zonder straf

misbruik Pers en de TV

maar deze kous is nog niet af

HET VOLK doet niet meer méé !

 

J. 28-8-’11..

 

wpe8f885f5.png

<!-- Begin Motigo Websta<!-- Begin Motigo Webstats counter code -->

<a id="mws4867528" href="http://webstats.motigo.com/">

<img width="80" height="15" border="0" alt="Free counter and web stats" src="http://m1.webstats.motigo.com/n80x15.gif?id=AEpFyA5gqTpXzuEkZLYF4kqp/2yA" /></a>

<script src="http://m1.webstats.motigo.com/c.js?id=4867528&amp;lang=NL&amp;i=3" type="text/javascript"></script>

<!-- End Motigo Webstats counter code -->

counter code -->

<a id="mws4867528" href="http://webstats.motigo.com/">

<img width="80" height="15" border="0" alt="Free counter and web stats" src="http://m1.webstats.motigo.com/n80x15.gif?id=AEpFyA5gqTpXzuEkZLYF4kqp/2yA" /></a>

<script src="http://m1.webstats.motigo.com/c.js?id=4867528&amp;lang=NL&amp;i=3" type="text/javascript"></script>

<!-- End Motigo Webstats counter code -->

 

Zij heeft als vogelaar nog eens naar Job gekeken

met ’t critisch oog dat vogelaars vogelen doet

en na ervaring-rijk determineren

 

geconstateerd dat hij veranderen moet

en zich eh. professioneler presenteren

anders valt men straks met hem niet in de prijzen

 

‘t met visie…of zoiets…nog eens proberen

zodat de rode sprookjes-zon weer kan gaan rijzen

want maan en ster zijn óók zo lichtend niet gebleken

 

die Ella toch…hoe lang blijft zij nog pogen

te vogelen met zulke blinde ogen ?

 

J. 27-8-’11..

 

wp3f326b73.png

 

Men draagt de dierenliefde Links, zowel als Rechts

Dat is bij mannen, jong zowel als oude,

iets wat men toch in ’t midden wenst te houde

Want daarbij denk je...vóór je ’t weet...iets slechts

 

Iets anders ligt dat bij halal of hoe ’t ook heet

Daar laat dus Rechts velal haar licht op schijnen

Ziet ’t graag verboden of geheel verdwijnen

Omdat je ’t bij AH...vaak onbeseft...al eet

 

Die dieren worden zeer onvriendelijk geslacht

Dat zullen we hier niet verder detailleren

Maar ze hoeven het bij mij niet te proberen

Omdat ik weet wie dan het laatste lacht

 

Dus dieren slachten...cést la vie...dus soit

Laat maar gedaan wat...zielig maar helaas...zal moeten

Maar graag humaan en bij diervriendelijk groeten

en zónder pijn...en nooit beestachtig...bah !

J. 19-06-’11

wpd142ec49.png

 

en éérder...

 

“Nee !”  zei de Ambtenaar: ” ik weiger hier te trouwen

men strijkt mij tegen ’t ambtelijke haar

als ik bij Jan & Alleman dat “ja” moet fiatteren,

 

trek ik  MIJN grens en zeg: bekijk het maar !

ik trouw gewoon geen appeltjes met peren

en meet zorgvuldig met mijn eigen maten…

 

er zijn bepaalde waarden  die ons wijsheid leren

en mij geen ruimte voor m’n ambtelijk stempel laten

dit gaat niet door…dat foute nestje-bouwen !

 

ik weiger dit en doe aldus mijn plicht…

dus mensen oogjes toe enneh. snavel dicht ! “      

 

J. 12-10-’11..

 

?

��

te moeizaam wordt er nog op tenen rondgelopen

om de hete brij, die men zo graag negeert

en eigenlijk het liefste zou ontkennen

 

op kousenvoeten strijden Gerd en Geert

om waar we toch aan zullen moeten wennen

die  Mensen-stroom moet “substantieel” worden gestopt

 

ze Volksverhuizen maar naar Groenland, Niemandsland of de Ardennen

want in Ons Landje is méér dan genoeg gedropt

wij laten toch ons eigen huis niet slopen ?

 

Regering Rutte en Verhagen open toch die ogen

Dit mág niet blijven mógen !

 

J. 11-10-’11..

Het valt niet mee hé twijfel te voelen knagen

aan dat Greenpeace ( zó vele jaren al vertrouwd )

waaraan je als kind je zakgeld hebt gegeven

 

omdat je wist daarmee wordt iets gebouwd

en rechtgezet wat onzichtbaar was gebleven

en tóch mag je die twijfel niet weerstaan !

 

want óók wordt er steeds vaker ook geschreven

over acties die te vér blijken te gaan,

die jouw morele grenzen duidelijk passeren…

 

waar ethisch denken op gespannen voet toch blijkt te staan

met wat je als weldenkend mens zou willen accepteren

terwijl je domweg bloed naar zee ziet dragen !

 

het valt niet mee… maar tóch de ogen open

er is al zóveel fouts ons leven ingeslopen…

 

J. 13-10-’11..

wpc847c28c.png
wp11ee34f3.png

Royaal werd door het Rijk zo’n 6 miljard

aan allerlei subsidies uitgegeven

met milde hand in Vorstelijk gebaar

 

maar waar dan achteraf die centen zijn gebleven

daar kraait gewoon geen ene haan meer naar

omdat men steeds vergat de doelen vast te stellen

 

zó vloog het geld van hot naar haar

en menigeen werd wijzer van het tellen

subsidie dus met schenkingen verward !

 

hoog tijd hé… dat men ‘t eindelijk gaat leren

dat vergelijken tussen doelen en presteren !

 

J. 14-10-’11

 

Ik…als gematigd mens…zei Bolkestein

vind dat het danig uit de klauwen is gelopen

met die Beloningen-cultuur in Nederland

 

soms gaan er toch wel tenenkrommend boekjes open

over té gekke uitwassen in dit verband

méér dan 1 miljoen per jaar lijkt me toch van de zotte

 

die bedragen lopen ..zegmaar…gierend uit de hand

dit motte we ( zegt Roemer dus ) beknotte

en weer trachten met wat minder blij te zijn !

 

en oogstte best wel wat verbaasde consternatie

tijdens z’n 3e H.J.Schoo-lezing over: Integratie…

 

J. 13-10-’11..

dat “Hofnarretje”…nu dus “de Vlinderheuvel”

waar die Robert M. z’n zieke feestjes hield

zodat veel kinderen voorgoed beschadigd bleken

 

als lust-object van die zwaarzieke fielt

is onverwacht door zorgzamen bekeken

maar bleek alléén in naam te zijn verbeterd

 

nog steeds gelden er die niet-te-tolereren streken

van 1 enkele leider voor ‘n groep godbetert

nog steeds hetzelfde niet te verteren euvel !

 

wéér gooit ‘n Overheid hier zichtbaar met de pet

naar simpele Handhavings-taken van de Wet…

 

J.15-10-’11..

die Veerman toch hé…onze ouwe boerenzoon

die nogal vaak té slim bleek bij te klussen

onze morele hoogvlieger Balkie hielp dan blussen

maar hield die clevere rakker nauwelijks in toom

 

ja, Cees wist zo z’n spoortjes knap te trekken

en…onder ons…het léverde wat op !

maar hier zegt m’n fatsoen toch even  “stop !”

ik laat me door die vent niet méé-bevlekken…

 

dus beste slimme Veerman : hier is de grens

u regelt maar heel mooi uw eigen zaakjes

maar té vaak bleken die niet in de haakjes

voor mij bent eh.U een norm- en waardeloos mens !

 

J. 16-10-’11..

 

wpa51f199c.png
wp9a35f1b3.png

en Bobo-land maakt zich de borsten nat…

hoopt nog verbaal het dreigend tij te keren

maar dat lijkt langzaamaan toch onbegonnen werk

 

het Plebs heeft tijd gezien haar dure les te leren

maakt zich eindelijk wijs geworden sterk

laat zich verbaal niet langer meer verdelen

 

doorziet gewoon ‘t vileine leugenwerk

en maakt zich op het VOLKSLIED te gaan spelen

voor heel wat “Managers” zit er nog wat in ’t vat…

 

en let maar op….je ziet en hoort ze nu steeds méér…

die rijk geworden Machtverdelers van weleer !

 

J.17-10-’11..

wp0ccbbaae.png

Daar heeft toch onze Mark een beste beurt gemaakt

Bij die Sarkozy en ’n intiem dinertje

hij pakte..namens Ons..behoorlijk uit !

 

kwam daar dus..nom-de-Plebs..met een ideetje

dat bijna néérkwam op een NIEUW GELUID :

Er moet ’n Commisaris voor méér dicipline komen !

 

( dat interesseerde éérder kennelijk geen fluit,

óf sneuvelde bij de expansie-dromen…) kortom

wellicht dat straks de TOP die kleine misstand kraakt

 

Die Rutte toch…havik onder de duiven

we zitten snor hoor….laat u hém maar schuiven…

 

J.18-10-’11

 

 

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/319644/Sarkozy-positief-over-Nederlands-plan-eurocommissaris.htm

 

J.

 

Geen half werk...

 

“Nou ik pak uit!” zegt eh. onze Angela

wij kunnen op die top niet achterblijven

en onze Franse vriendjes doen óók mee

 

al weet ik amper hoe je het moet schrijven :

2000-MILJARD lijkt me ’n leuk idee

dáár hoeven wij ons dan niet voor te schamen

 

ik voel me..haha...nét zo’n lieve toverfee

die vroeger uit de sprookjesboeken kwamen

en pak nog één keer uit…vóórdat ik ga !

 

en murw gebeukt zwijgt iedereen doodstil

want wie zijn wij…als HET GEZAG dit wil…eh.toch ?

 

J. 19-10-’11..

 

wp3ca99428_0f.jpg
wpb4b3d5e9.png
wpd7a5ef1e.png

Die censurele molens malen knap doeltreffend

want er is altijd wel een mooie stok te vinden

om waar u trots op was aan hand en voet te binden

al gaat dat heel vilein en niet bepaald verheffend

 

velen van u zullen ‘t nauwelijks beseffen

maar ’t overkomt ons hier en nu m’n vrinden

sta uzelf niet toe er mooie doekjes om te winden

wat ons belet nú onze stemmen te verheffen

 

blijf u niet langer blindstaren op dat wat vrijheid lijkt

veel tijd is ons toch écht niet meer gegeven

zó weinig is er al nog inbraakvrij gebleven

zo véél leert ons dat alle grenzen zijn bereikt !

 

J. 24-10-’11..

De puntjes op de I-tjes

de accentjes méér op WIJ

maar d’r komen hier ook mietjes

dus nooit een scheldpartij

 

druk je royaal naar buiten

zeg wat ’t gemoed bezwaart

maar blijf daarbij wél fluiten

dat is onze Vrijheid waard

 

gaan we ‘t ooit nog eens beleven

dat juist door alles wat niet zint

we weer om ‘t ONS gaan geven

waarmee je ‘n oorlog wint…

 

dus de puntjes op de I-tjes

‘t accent weer méér op WIJ

en uitsluitend eigen liedjes

enneh...geen stap opzij !

 

J.24-10-’11..

 

wp7ea1ce32.png

Ik heb je lief mijn Nederland
waar ‘t pamperaars niet lukt hun doel te zoeken
dus gaan verdwijnen uit de Geschiedenisboeken
na ons fatsoen te hebben uitgeband...

Ik heb je lief mijn Nederland
om je rechte ruggen die de hoop verlengen
daarvoor dus dag na dag hun vrijheidsoffer brengen
breed uitgejouwd door stuurlui aan de kant...

ik heb je lief mijn Nederland
om d’enkeling die zich nóg laat schofferen
door huichelaars die geen fatsoen ooit leren
gesteund door Macht, met ’t Wetboek in de hand...

ik heb je lief mijn Nederland
en weiger aan het dreigend lot te wennen
dat wij geen
eigenheid meer zouden kennen
DAAR DIE DOOR EIGEN TOEDOEN ZOU ZIJN UITGEBAND !

 

J. 23-10-’11..

wp00000000.png
wp3653e9ce.png
wpf7aa2f18.png

wij tekenen ons Rijmelwerk

( dan schrikt u minder erg )

náást ‘t uw vertrouwde:  Jasterke

óók met..R.Kroonenberg...

 

wpaf1f591e.png
wp5f06f664.png
wp36c0519d.png

Nou mensen zet je schrap…de klap gaat vallen

de chaos is wel duidelijk compleet

geen mens kan bij die EU nog collectief de deur door

 

nu gaan we kopje-onder vóór je ’t weet

het is dus ernst hé…dat je ’t effe weet hoor

want nu vecht iedereen voor eigen hachje

 

die hele Euro was een leugen en ‘n droomspoor

wéér zie ik dat vileine Balkenende-lachje

tussen al die Dames en die Heren-zonder-ballen!

 

tot vér over de oren zitten wij nu in de schulden

wat verlang ik toch naar m’n vertrouwde gulden

 

J. 26-10-’11..

 

wp21e72085.png
wp8033a5b5.jpg
wpcfb315ce.png

en denk niet…beste vriend…

 

 

en denk niet…beste vriend…dat ik je woede dus niet voel

op mijn manier wil ik die ook graag verwoorden

dat heeft me meestal…als bij jou…niet meer dan wind-eitjes gelegd

t

erwijl ‘k mijn Landje…zeg maar rustig…zag vermoorden

er werd uitgebreid gezeverd over hoe iets werd gezegd en

over de haardos van 'n Volks-gedelegeerde

 

ook steeds opnieuw pas ná ‘t verdrinken naar ‘t kalfje gedregd

en vilein geglimlacht waar men weer eens wànpresteerde

 

ook ik ben onderweg hoor naar ‘n meer menswaardig doel…

 

vergun me daarom maar dat ik ’t wat dichterlijker zeg…

onze queeste is dezelfde….het verschil zit in de weg !

 

 

 J. 18-10-’11..

 

wp0be70477.png

 

Wij zijn wél verantwoordelijk  lieve mensen !!!!

 

Wat is het toch, dat ons steeds al die schande laat verdragen

in achteloos gesteun op ”Het Bestuurlijke Gezag”, waardoor

wat nóóit, nóóit kantóch steeds weer kan passeren

als onnozele nieuwsberichtjes bij de orde van de dag…

zodoende elk normbesef opnieuw steeds laat schofferen,

of is ’t misschien een vorm van eelt op onze ziel

dat het mogelijk maakt die zieke geesten te negeren,

of de laffe eigen bangheid die onze trots niet zo beviel ?

 

want ondertussen kunnen weerloze slachtoffers

door ONS nérgens bescherming vragen…

 

 

 

J.27-10’11..

 

http://www.amsterdampost.nl/de-babykweller/

 

wp9cfbcebe.png

De aanvraag van die Mauro ( sympathieke jongen zeg )

die nu zo zielig door Gert Leers wordt wéggestuurd

blijkt al in 2007 te zijn afgewezen

 

maar dàt heeft Ferrier & Koppejan nog wat te kort geduurd

die dus rechtlijnigheid opnieuw hun vileine les gaan lezen

maar deze jongen is nooit serieus in beeld gekomen !

 

hij moest gewoon bij moeder thuis in ’t mooi Angola wezen

al bleef hij maar van die verblijfsvergunning dromen

van het begin af aan een uitzichtloze weg…

 

en dat PvdA blaast, zoals altijd, weer misleidend van de toren

dàt had TOEN (toen ‘t haar taak was) zo menslievend moeten scoren !

 

J. 27-10-’11..

 

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/320636/Hele-CDAfractie-steunt-Leers-bij-uitzetting-Mauro.htm

 

wp7a7f6cbb.png

Zij staan hier op de foto met de shirtjes wél wat kort

en hoe méér we daarnaar kijken, hoe gezelliger het wordt

al hebben…zoals ieder weet…dit soort ontboezemende zaken

met acceptabel dus geen reet en óók met voetbal niks te maken

vandaar dat wij hier stellen: snavel dicht en oogjes open

dan krijgt Richard de Mos z’n zin en is ’t gedonder afgelopen

 

J. 29-10-’11..

 

ttp://www.dagelijksestandaard.nl/2011/10/pvv-op-de-bres-voor-homos-prostituees-en-dieren

 

wp959f3c95.jpg

 

 

 

In deze bundel poëzie

Is schoonheid nie en wijsheid nie

Omdat de dichter die ‘t schreef

Te weinig sjoechem daarvan heef...!

 

John O’Mill.

wpe76e3f12.png
wp5edd4226_0f.jpg
wp8ae7d30a.png

enneh. mocht hoge nood u onderweg verrassen

dan mag u gratis in ons zakje plassen

wat ’n gemak, waar zou je immers zijn

zonder ons zakje, ons hokje eh. én de trein ?

 

J. 9-10-’11..

wp145979ef_0f.jpg
wpa8183bf7.png

Nóg meer sprookjes...

 

Vannacht een super-sprookjes-droom gehad

niet dat ‘k een vogel was die ’n beetje rond kon vliegen

dit was nóg meer te mooi om waar te zijn…

 

politici konden met geen mogelijkheid meer liegen

en deden zélfs geen water bij de wijn...wow..

we wisten niet wat ons was overkomen…

 

Griekenland was weer ’t vakantie-paradijs

en niets werd plotseling nog door de Bank genomen

dit mocht dus niet en IEDEREEN VOND DAT !

 

je gelooft me niet...dit lijkt je overdreven ?

nou let maar op, we gáán het weer beleven…

 

J. 29-10-’11..

wp4f791046.png
wp3a612947.png

Wij zijn de hypocrieten van ’t verdeelde CDA

en komen regelmatig even bovendrijven

zodra er iets quasi-ethisch in de Pers verschijnt

 

en vinden nu dus, dat die Mauro bést mag blijven

wij vinden het zó zielig als hij naar z’n Vaderland verdwijnt

en zien kans dat uitgebreid voor U en Pers te etaleren…

 

hoewel dit het gezag van Leers behoorlijk ondermijnt

zodat we onze club-eenheid knap eensgezind frustreren

zó halen wij de Camera mensen…haha..wie doet ons dit na?

 

mijn naam is duidelijk Ferrier en hij heet Koppejan

en wie ons beiden zo beziet, wordt daar niet vrolijk van…

 

J. 29-10-’11..

 

wp1934868a.png

Zij voelen zich  miskend ( en laten dat ook weten )

als “het Geweten” van ‘t ooit zo machtig CDA

maar daar is gaandeweg de sleet wat in gekomen

 

en dat komt dan hun eer nogal eh. duidelijk tena

ze blijven tóch de achterhaalde dromen dromen

houden daarbij haast krampachtig voet bij stuk

 

maar zetten daarmee…alles bij elkaar genomen…

het Democratisch handelen eenzijdig onder druk

waarbij zij dus ‘t Partijbelang totaal vergeten !

 

veroorzaken met z’n tweetjes steeds weer wolken voor de zon

stop met dat scheuren quasi-Terrier en met dat splijten kappeJohn !

 

J. 30-10-’11..

 

wpfbd39964.png

Let op nu lui…er wordt iets nieuws ontdekt:

wij Nederlanders kiezen eh. voor ZWAARDER STRAFFEN

en zélfs geweld zien we graag forser aangegrepen…

 

heeft “men” dan wérkelijk al die jaren zitten maffen,

toen àl die oogjes steeds weer werden toegeknepen

en men zelfs durfde spreken van een Cellen-overschot ?

 

die huichelaars…die politieke lepen

en ónze vrijheid maar steeds méér worden beknot

én maar verbaasd zijn dat ons Volk dit niet meer trekt !

 

“dit Kabinet”  durft Teeven zélfs te constateren :

“heeft draagvlak om hier iets te gaan presteren !”

 

J. 31-10-’11..

 

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/320883/Onderzoek-Veel-steun-voor-zwaardere-straffen.htm

wp230f4e66.png

 

Mijn naam is Mauro en ik doe hier een beroep

op uw begrip en medemenselijkheid

alsook fatsoen, wat heet:  uw mededogen

 

ik moet hier wég…wat mij bijzonder spijt

want Ajax en óók Fijenoord staan mij voor ogen

ik voel mij Rood-Wit-Blauw maar bovenal Oranje

 

én…eerlijk waar…ma, heb ik óóit gelogen ?

ik ben ’n echte Nederlander zonder franje

en m’n familie staat straks óók niet op de stoep…

 

ik zeg steeds: Mauro zet ‘m op hé…sterkte maatje

en tot het einde gaan hé…desnoods, als ‘t moet eh….

J. 31-10-’11..

 

wpb251a654.png

Ik help…zegt Frans...als Weisneus achteraf

( hoewel ‘k als ex-voorzitter als beste alles weet

van taak en opdracht voor de Tweede Kamer )

 

Ik help hier even...vóór ik het vergeet...

met m’n kennis en m’n gepensioneerde hamer

de VVD moet Mauro helpen blijven !

 

dat fout gedoog van Geert is immers veel voornamer

wellicht helpt dit wat om ‘m te verdrijven

en komen we zó van die mede-gluurder af…

 

en Mauro zegt :  man, ik wil voetballen en dan niet als symbool

maar in het écht…ik ben geen halve zool !

J. 1-1’1-’11..

 

 

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/320984/Weisglas-VVD-moet-tegen-uitzetting-Mauro-stemmen.htm

 

wpc1c58a16.png

Ronduit verbijsterd reageert Sarkozy :

DIE DWAZEN GAAN EEN REFERENDUM HOUDEN

dat is toch mensen niet van deze tijd ?

 

iets wat we samen juist voorkomen zouden

die Grieken zijn compleet de richting kwijt

dit is niet meer reëel...wat zeg ik...zelfs gevaarlijk !

 

en àlle Leiders beamen hoe dat iedereen toch spijt

ja, sommigen snikken bijna onbedaarlijk

wat hier die Papandreou  zomaar doet…..da-kan-nie !

 

en álle Beurzen vliegen naar beneden

maar wij…wij domme slachtoffers…wij zijn tevreden !

 

en zonder overdreven te gaan grienen...

er zijn tóch Leiders die respect verdienen !

 

J. 1-11-’11..

 

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/320992/Europese-politici-woedend-over-Grieks-referendum.htm

 

wp705f3c17.png

en ieder spreekt er grote schande van

die Papandreou laat HET VOLK beslissen

terwijl dat juist zo prachtig monddood was gemaakt

 

hoe kan zo’n man zich zó verschrikkelijk vergissen

omdat die klap de BANKEN-WERELD raakt

en ’t drama leek (voor hen) nog zó beheersbaar!

 

het eh. “Reddingsplan” wordt in één klap gekraakt

en aanvankelijk..mensen..kraaide er geen haan naar

nu slaat geheid de vlam nog in de pan…

 

tóch blijkt...’t zal wel naïef zijn dit te constateren

dat er ook Leiders zijn die de kiezer niet negeren…

 

J. 2-11-’11..

wp705f3c17.png

en voor straf gaan de miljoentjes in de ijskast

omdat Papa Ndreou zo ondeugend is

dat Volk een referendum aan te bieden

 

het wàs al fout…maar nu gaat het zéker mis

als hij de Griekse tuin door eigen Volk laat wieden

dan gaat ’t dus straks door eigen schuld failliet… toch ?

 

terwijl wij nog zó barmhartig hulp aanbieden

je snapt niet, dat zo’n man dat maar niet ziet

omdat de hele Bankenwereld uit coulance oppast…

 

want ónze IMF houdt héél goed in de gaten

waar ze de centen ( die van u en mij dus ) laten..toch ?

 

J. 3-11-’11..

 

 

 

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/321190/Griekenland-krijgt-voorlopig-geen-geld-van-Europa.htm

 

wp27361825.jpg
wpc9189b5e.png
wpd42a2b8c.png

Oh nee toch niet.. dat zo gevreesde referendum

en opgelucht kijkt iedereen weer blij

die Papa gooide bijna roet in ’t eten

 

maar daar was ONZE EU toch als de kippen bij

die hebben onomwonden laten weten

dat dit toch…beste collega…écht niet kon

 

anders hadden U en ik ‘t kunnen vergeten

maar…hocus pocus…wég zijn alle wolkjes voor de zon

eh.toch ?  Wat een succes voor ons illustere tandem…

 

man, zo zoetjesaan durf je gewoon niks meer te zeggen

want morgen heb je weer iets ànders uit te leggen… :-)

 

J. 4-11-’11..

wp70db09a5.png

en Maurice maar vrolijk peilen, want wat kun je ànders doen

dit blijft steeds weer opnieuw zo’n boeiend spel

want die “je-ken-nie-wete-insteek” maakt zo hoopvol

 

en heb je deze keer verloren..nou ja..dan win je morgen wel

zo spelen onze peilerikken mooi hun hoofdrol

om in ons arme Landje toch de moed d’r in te houwen !

 

steeds maakt de éne van plezier zowat een koprol

Want dan hangt de tegenstander  heerlijk dizzy in de touwen

zo geeft men eerlijk op zijn beurt steeds weer de ànder van katoen

 

vandaag mogen de PVV-ers dus zeker weten :

die Mauro..haha..is de volgende week wel weer vergeten…

 

J. 5-11-’11..

 

 

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/321440/Peiling-De-Hond-SP-even-groot-als-CDA-en-PvdA.htm

 

wp5d88032a.jpg
wpb81b72e9.png
wp55cf90b1.png
wp55cf90b1.png
wp86fe50b1.png
wp1db5eb0e.png

en ons vileine D66 is er-uit

via een omweg...zoals we zo gewend zijn...

dat 2e Paspoort (vindt men samen) mag bést kunnen

 

dat bevestigt de welhaast vertrouwde trendlijn

want we moeten onze EXPATS toch iets gunnen

die symboliseren (betoogt men) duidelijk de smeer

 

tussen wat niet kan, maar als het móet mag kunnen

want we willen toch niet terug meer naar weleer

en aan één enkel paspoort heb je toch geen fluit…?

 

en zo bewijzen deze Dames en/of Heren

hoe je met raffinement nóg schuinser kunt marcheren !

 

J. 6-11-’11..

wpd05ad9c5_0f.jpg
wpec91e5eb.png
wp21e41684.png
wpcfc138c6.png

Wouter kabouter...

 

zo stiekemweg laat hij méér van zich horen

deze welbekende téveel vertrouwde Wouter Bos

z’n Barbara heeft kennelijk onvoldoende kunnen boeien

 

en óók de kinderzorg maakt toch niets blijvends bij ‘m los

dus wil hij nu wat in ’t huisbezit gaan snoeien

want daar...weet hij…valt nog steeds wat te halen…

 

als bij één mens de neus extreem zou moeten groeien

is ’t bij deze man die iedereen steeds liet betalen

en nu probeert onze laatste reserve’s aan te boren !

 

nee, we zijn nog niet van ‘m af ben ik toch bang

van Wouter Bos….de sjoemelaar pur sang…

 

J. 8-11-’11..

 

 

Kom hier berijmd  óf  in goed Hollands zeggen

wat je bezwaart zodat het wat verlicht

gooi ’t er maar uit hoor, gratis en voor niets

 

voel je hier vrij en door geen mens verplicht

vertel...zonder “{**+’#(<.+-}”..van die gestolen fiets

of van die hond die op jouw mat kwam schijten

 

van ‘t steeds vileine om méér geld-gebiets

door leugenachtige machtsgeile “Autoriteiten”

laat je niet zwijgend in de luren leggen !

 

benoem hier ‘t ongerijmde dat je tandenknarsen laat

hier is jouw draad…

 

                                                    http://jasterke.wordpress.com/   “Gerijmd & Ongerijmd “

wpe73935e8.png
wpc6b98f93.png

Wij zijn de jongens..weet u wel…van Jan de Wit

en onderzoeken braaf en blij, zélfs met permissie

de stappen die de Overheid toen heeft gezet

 

zelfs Dion Graus mocht óók in de Commissie

maar die gedroeg zich..vonden wij..als Jan-met-de-Pet

door naar wat opgestreken bonuscenten te gaan vragen

 

Jan Peter Schmittmann werd genant hier in de spots gezet

en dàt konden wij…dat snapt u…niet verdragen

je kijkt toch een gegeven paard niet in ’t gebit...?

 

voortaan tóch, waar het om “onderzoeken” gaat

maar de collega kiezen die de Kerk in ’t midden laat ?

 

J.  9-11-’11..

 

 

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/321775/Ontevreden-PVVer-Dion-Graus-uit-enquetecommissie.htm

 

wpc686514d.png
wp72e843a1_0f.jpg

Gerijmd & Ongerijmd

wp74476b8f.png
wp127ea1e3.png
wpc198a892.png

Hier, alstublieft:  ons Amsterdamse tussendoortje

die Carla Eradus…onthoud u deze naam…

in functie daar de Rechtbankpresident.

 

dus ongetwijfeld ook Juridisch heel bekwaam

doorzoekt omzichtig Moszkowics z’n tent

valt hem wellicht iets strafbaars te verwijten ?

 

hoewel bekend, dat hij z’n zaakjes kent

zou licht beschadigen haar mogelijk eh.niet spijten ?

want ‘t zijn geen leden…weet je…van het knapenkoortje

 

wél sterk hoor:  dit soort Rechtbank-ontluisterende zaken

hebben toch wel opvallend vaak met Amsterdam te maken…

 

J, 10-11-’11..

 

Beste  Bezoeker

 

Voor onze meest actuele politieke rijmen bent u dagelijks  hartelijk welkom op onze blogsite

 

 

 

 

 

http://jasterke.wordpress.com/

 

wp83cf62cb.png

Oh. Nederland, mijn Land van steeds verlangen

van weilanden en bosranden, van dorpen en die brug

van heide, bossen, Boerderijen in de verte

oh. onbetaalbaar Land….geef mij m’n gulden terug !

 

laat mij mijn schuld uit eigen zak betalen

maar óók beseffen wanneer dat niet kan

ik wil niet weten of die klotenkoersen dalen

ik wil weer mens zijn..onder óns..niet boven Jan…

 

want ‘k spreek een taal, die weinigen nog spreken

en ‘k heb ’n grens nog nauwelijks gekend

maar steeds opnieuw is óverduidelijk gebleken:

voor Uw behoeften geeft geen mens 1 cent !

 

J.  8-12-’11..

 

wp8c9545e5.jpg

wij zijn de generatie der Gezagsgetrouwen

we hebben nog geleerd van dicipline en respect

en dat je over Hare Majesteit je grote mond moest houen

omdat er eenmaal dingen zijn waar je gewoon niet over kwékt

 

wij zijn de generatie der iéts meer geïnformeerden

met ‘t afnemende vertrouwen in het zoeken naar elkaar

want het waren altijd “fouten” die zo hardop protesteerden

maar nu hé ..met dat “Internet”..komt er toch knap veel openbaar

 

wij zijn de generatie die zorgvuldig nog blijft kiezen

bij ons 4-jaarlijks afwegen van wat er nú dus staat te doen

onwillend weerstand biedend onze “fundamenten” te verliezen

als bij ’t beseffen van de weggooi-noodzaak van ’n versleten ouwe schoen

 

J. 2-1-12..

 

wpf0917c8f.jpg
wpfe9eb66d.png
wpf8fdd706.png